Ερώτηση – Εξέλιξη προγράμματος αποκρατικοποιήσεων – 05 02 2016