Ερώτηση-Διορισμός νέου Προέδρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης(14.07.2010)