Ερώτηση – Διέλευση φορτηγών αυτοκινήτων εκτός Εγνατίας οδού