Ερώτηση- Διακοπή της χρηματοδότησης στην Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου από το Γερμανικό κράτος