Ερώτηση-Χωρίς αντιδραστήρια και αναλώσιμα υλικά τα μικροβιολογικά εργαστήρια στη Θεσσαλονίκη-Αναστολή λειτουργίας του μικροβιολογικού εργαστηρίου της 25ης Μαρτίου(30.03.2012)