Ερώτηση-ΑΤΕleasing-Φωτοβολταϊκά, υλοποίηση προγράμματος μετά την συγχώνευση με την Πειραιώς(10.09.2012)