ΕΡΩΤΗΣΗ ( αρ. Πρωτ. 588/31.10.2022) με θέμα: Ενιαία ασφαλιστική αντιμετώπιση εργαζομένων, πολιτών τρίτων Χωρών, στην Γεωργία και Κτηνοτροφία