Ερώτηση-Απομάκρυνση των Πυλώνων Υψηλής Τάσης από τις κατοικημένες περιοχές του Παλαιοκάστρου(23.01.2012)