Ερώτηση -Απλούστευση αδειοδότησης επιχειρήσεων (10.03.2016)