Ερώτηση-Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία των Διοικήσεων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.