ΕΡΩΤΗΣΗ ( Απ.5253/17/05/2022) Προς : Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα -Κοιν. προς: Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο