Ερώτηση-Αναστολή λειτουργίας Ιστοκυτταρολογικού εργαστηρίου Πύλης Αξιού(27.03.2012)