Ερώτηση – Αναγνώριση για τους Δημοσίους υπαλλήλους της προϋπηρεσίας τους στον Ιδιωτικό Τομέα