Ερώτηση – Ανάγκη τροποποίησης όρων – δεσμεύσεων για την εφαρμογή του προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισηςτης τευτλοκαλλιέργειας