Ερώτηση-Άμεση στελέχωση με Ιατρικό προσωπικό του ΙΚΑ Σίνδου