Ερώτηση-Ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Αιγαίου(16.02.2011)