Ερώτηση-Αδικαιολόγητες σπατάλες στο Τ.Τ (23.07.2012)