Ερώτηση- 20-09-2013 Θέμα: «Ναι» στην αντιμετώπιση του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ, με τη συμμετοχή όλων των ΑΠΕ και του Φυσικού Αερίου 7 προτάσεις για την προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου των Φωτοβολταϊκών