Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων-Σχολή Ναυτικής Εκπαίδευσης(11.10.2011)