Επιστολή προς Υπουργό Ανάπτυξης και Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών για την κατασκευή κόμβου στο ύψος του Βαϊοχωρίου και άξονα σύνδεσης, μέσω του κόμβου αυτού, με ΑΣΚΟ-ΣΟΧΟ-ΝΙΓΡΙΤΑ