Επιμένει ο Σάββας Αναστασιάδης για το Ελληνικό Σχολείο Μονάχου