Επίκαιρη Ερώτηση με θέμα: Λειτουργία Κέντρου Υγείας Νέας Μαδύτου, 17.07.2017