Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τη Διάσκεψη Προέδρων Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ε.Ε., Λευκωσία, 26/11/2012