ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ  ΣΑΒΒΑ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ: «Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΗΜΕΡΑ» 2.12.2022