Εισήγηση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για την επεξεργασία του σχεδίου νόμου: «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» 16.6.2020