Εισήγηση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτισμού Ιταλίας (Ιstituto Ellenico di Cultura), κ Νίκο Φράγκο, για τις δραστηριότητες και τους στόχους του Ινστιτούτου. 2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από προσφυγικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, με αφορμή την συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή 15.11.2022