Εισήγηση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών και το Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης σχετικά με τις δράσεις τους και τα θέματα της Ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη. 28.3.2023