Εισήγηση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς με θέμα ημερήσιας διάταξης,Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από προσφυγικούς συλλόγους του Δήμου Θερμαϊκού, με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή. 12.12.2022 με θέμα: Σύλλογοι Δήμου Θερμαϊκού ΕΙΣΗΓΗΣΗ