Εισήγηση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς με Προσφυγικούς Συλλόγους του Ωραιοκάστρου 27.9.2022