Εισήγηση στη συνεδρίαση της Επιτροοπής Ελληνισμού της Διασποράς με θέμα ημερήσιας διάταξης: Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από προσφυγικούς συλλόγους του Νομού Καστοριάς και του Νομού Πέλλας, με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή. 31.1.2023