Εισήγηση στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κυρίου Σάββα Αναστασιάδη, με θέματα ημερήσιας διάταξης: «Καθιέρωση Ημέρας Απόδημου Ελληνισμού (β΄ συνεδρίαση)» 17.6.2021