Εισήγηση στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από προσφυγικούς συλλόγους του Νομού Ροδόπης, με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή. 15.6.2022