Εισήγηση στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από προσφυγικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή 22.11.2022