Εισήγηση στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Ενημέρωση – προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής για το 2022 3.2.2022