Εισήγηση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων-Κύρωση των Συμφωνιών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Ιράκ…. 28.05.2013