Εισήγηση για την Ελληνική Κοινότητα του Μείζονος Μόντρεαλ στην Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς