Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η -Προς τον  Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων -Θέμα:  Αποζημιώσεις αγροτών λόγω ζημιών από αγριόχοιρους 4.8.2021