Δήλωσή μου αναφορικά με τις εξελίξεις στο θέμα του ΟΑΣΘ, 22.05.2017