Δήλωση για τον άτυπο καταυλισμό μεταναστών της Αριστοτέλους, 08.10.2018