Δήλωση για την κατάργηση της Γενικής γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης(13.01.2011)