ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ 27.5.2021