Διασφάλιση εργασιακών δικαιωμάτων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών(19.02.2010)