Διαδικτυακή εκδήλωση του Σ. Αναστασιάδη  για τις επιπτώσεις της πανδημίας στα παιδιά 15.4.2021