Δελτίο Τύπου-Προβλήματα με τη λειτουργία της ΕΒΖ(29-04-2011)