Δελτίο Τύπου- Ομιλία για τον Προϋπολογισμό 2013-11.11.2012