Δελτίο Τύπου-Επίσκεψη της Υπουργού Εργασίας στην Θεσσαλονίκη(28.03.2011)