Δελτίο Τύπου-Στον ορεινό όγκο του Δ. Βόλβης ο Βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης για ευχές.