Δελτίο Τύπου-Παρεμβάσεις για τις αυθαίρετες κατοικίες , τις αγροτικές εκτάσεις και τα κατεχόμενα οικόπεδα