Δελτίο Τύπου-Δήλωση για την απόρριψη της αίτησης που κατέθεσε η ΑΓΝΟ για υπαγωγή στο άρθρο 99