Δελτίο Τύπου-41η Συνεδρίαση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου στη Σόφια 10 και 11 Ιουλίου 2013(ΟΣΕΠ)